PZU

Wypowiedzenie umowy PZU

37 agentów ubezpieczeniowych w Agens.pl obsługujących PZU

O firmie:
PZU SA sprzedaje polisy w Polsce od 1991 roku. Wcześniej na rynku funkcjonował Powszechny Zakład Ubezpieczeń, który oferował jednocześnie ubezpieczenia majątkowe i na życie. Z tego zakładu zostały wyodrębione obecne PZU SA i PZU Życie SA. Reorganizacja ta była konsekwencją wejścia w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r.
Adres:
ul. Postępu 18a 02-676 Warszawa
Informacje:
Oferta PZU SA obejmuje wszystkie rodzaje ubezpieczeń majątkowych i osobowych, przewidziane w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Produkty spółki są skierowane zarówno do przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych. Głównymi akcjonariuszami towarzystwa są Skarb Państwa i koncern Eureko.
Telefon:
(22) 582 21 00
Email:
kontakt@pzu.pl
Oceny:
Średnia 0.0000 z 0 głosów.

Jakie ubezpieczenia oferuje PZU:

  • Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, NNW)
  • Ubezpieczenie domu, mieszkania, nieruchomości
  • Ubezpieczenie podróży
  • Ubezpieczenie na życie
  • Ubezpieczenie medyczne, zdrowotne


Wybierz:

Stwórz wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w PZU

Uzupełnij poniższe pola, aby wygenerować plik PDF wypowiedzenia umowy ubezpieczenia pojazdu w PZU.


Wypowiedzenie umowy OC z PZU

Imię i nazwisko Posiadacza pojazdu / Nabywcy*


Adres Posiadacza pojazdu / Nabywcy*


Numer rejestracyjny pojazdu Marka pojazdu


Numer i seria polisy
Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (zaznacz tylko jedną podstawę wypowiedzenia):