Link4

Wypowiedzenie umowy Link4

34 agentów ubezpieczeniowych w Agens.pl obsługujących Link4

O firmie:
Link4 sprzedaje polisy w Polsce od 2003 roku. LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest pionierem i liderem ubezpieczeń direct w Polsce. Swoją działalność operacyjną rozpoczęło w 2003 r., będąc pierwszą firmą ubezpieczeniową, oferującą na polskim rynku ubezpieczenia komunikacyjne typu direct, czyli ubezpieczenia przez telefon lub internet.
Adres:
ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
Informacje:
Oferta Link4 obejmuje wszystkie produkty ubezpieczeń komunikacyjnych dla odbiorców indywidualnych: OC, AC, NNW, Assistance, Zielona Karta oraz ubezpieczenia mieszkaniowe i turystyczne. Polisy Link4 można kupić wyłącznie przez telefon oraz Internet. Firma nie utrzymuje terenowej sieci sprzedaży w postaci agentów, pośredników i oddziałów.
Telefon:
(22) 444 44 00
Email:
bok@link4.pl
Oceny:
Średnia 0.0000 z 0 głosów.

Jakie ubezpieczenia oferuje Link4:

  • Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, NNW)
  • Ubezpieczenie domu, mieszkania, nieruchomości
  • Ubezpieczenie podróży
  • Ubezpieczenie na życie
  • Ubezpieczenie medyczne, zdrowotne


Wybierz:

Stwórz wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w Link4

Uzupełnij poniższe pola, aby wygenerować plik PDF wypowiedzenia umowy ubezpieczenia pojazdu w Link4.


Wypowiedzenie umowy OC z Link4

Imię i nazwisko Posiadacza pojazdu / Nabywcy*


Adres Posiadacza pojazdu / Nabywcy*


Numer rejestracyjny pojazdu Marka pojazdu


Numer i seria polisy
Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (zaznacz tylko jedną podstawę wypowiedzenia):