Gothaer

Wypowiedzenie umowy Gothaer

31 agentów ubezpieczeniowych w Agens.pl obsługujących Gothaer

O firmie:
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. to firma, która powstała z przekształcenia Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń – firmy obecnej na polskim rynku przez ponad 20 lat. PTU zmieniło nazwę na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń i stało się częścią dużej, niemieckiej firmy ubezpieczeniowej.
Adres:
ul. Wołoska 22 A 02-675 Warszawa
Informacje:
Zgodnie z założeniami strategii, która zakłada zrównoważony rozwój spółki na polskim rynku w oparciu o dwa równoważne filary: klientów indywidualnych i klientów korporacyjnych, Gothaer kontynuuje działalność w dotychczasowych obszarach, sukcesywnie modernizując swoje usługi na bazie niemieckiego know-how i dostosowując je do potrzeb polskich klientów. Gothaer TU SA posiada sieć dystrybucji o ogólnokrajowym zasięgu i współpracuje z 2300 agentami ubezpieczeniowymi. Szeroka oferta ochrony obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i osobowe.
Telefon:
(22) 469 69 69
Email:
kontakt@gothaer.pl
Oceny:
Średnia 0.0000 z 0 głosów.

Jakie ubezpieczenia oferuje Gothaer:

  • Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, NNW)
  • Ubezpieczenie domu, mieszkania, nieruchomości
  • Ubezpieczenie podróży
  • Ubezpieczenie na życie


Wybierz:

Stwórz wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w Gothaer

Uzupełnij poniższe pola, aby wygenerować plik PDF wypowiedzenia umowy ubezpieczenia pojazdu w Gothaer.


Wypowiedzenie umowy OC z Gothaer

Imię i nazwisko Posiadacza pojazdu / Nabywcy*


Adres Posiadacza pojazdu / Nabywcy*


Numer rejestracyjny pojazdu Marka pojazdu


Numer i seria polisy
Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (zaznacz tylko jedną podstawę wypowiedzenia):