Benefia24

Wypowiedzenie umowy Benefia24

7 agentów ubezpieczeniowych w Agens.pl obsługujących Benefia24

O firmie:
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 22 września 1999 r. Na dzień 31 grudnia 2006 roku kapitał akcyjny wynosił 61 500 000,00 złotych.
Adres:
Rydygiera 21A, 01-793 Warszawa
Informacje:
Oferta Towarzystwa obejmuje szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych. Produkty adresowane są zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych – w tym podmiotów gospodarczych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Do końca roku 2006 z oferty Towarzystwa skorzystało ponad 150 tys. klientów. W ciągu sześcioletniego okresu działania Spółka osiągnęła znaczącą pozycję na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych – 13 miejsce w przypisie składki brutto na istniejące 33 zakłady działu II. Na koniec lipca 2007 roku Spółka uzyskała przypis składki w wysokości 80 782 000,00 zł.
Telefon:
(22) 544 14 70 (71)
Email:
wypowiedzenia@benefia.pl
Oceny:
Średnia 0.0000 z 0 głosów.

Jakie ubezpieczenia oferuje Benefia24:

  • Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, NNW)
  • Ubezpieczenie domu, mieszkania, nieruchomości
  • Ubezpieczenie podróży
  • Ubezpieczenie na życie
  • Ubezpieczenie medyczne, zdrowotne


Wybierz:

Stwórz wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w Benefia24

Uzupełnij poniższe pola, aby wygenerować plik PDF wypowiedzenia umowy ubezpieczenia pojazdu w Benefia24.


Wypowiedzenie umowy OC z Benefia24

Imię i nazwisko Posiadacza pojazdu / Nabywcy*


Adres Posiadacza pojazdu / Nabywcy*


Numer rejestracyjny pojazdu Marka pojazdu


Numer i seria polisy
Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (zaznacz tylko jedną podstawę wypowiedzenia):