Rzecznik Ubezpieczonych - pomoc prawna dla klientów

Celem powołania do życia Rzecznika Ubezpieczonych jest sprawowanie kontroli i nadzoru nad wszelkimi aktywnościami związanymi z ubezpieczeniami oraz opieka prawna i ekspercka nad klientami Towarzystw ubezpieczeniowych i klientów wszelkich funduszy finansowych. W tym artykule znajdą Państwo informacje jak można skontaktować się i w jakich wypadkach skorzystać ze wsparcia rzecznika?

Aby nawiązać kontakt z rzecznikiem do spraw ubezpieczonych osób możemy skorzystać z kilku opcjonalnych kanałow komunikacji. Podstawowym i najpopularniejszym kanałem jest kontakt poprzez infolinię. dzwoniąc na podane poniżej numery mamy możliwość rozmowy z ekspertami którzy dyżurują przy telefonach . Są to eksperci specjalizujący się w pełnym pakiecie ubezpieczeń finansowych i gospodarczych. Eksperci pokrywają tematy związane z: ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia na życie, NNW, ubezpieczenia nieruchomości (domy i mieszkania), ubezpieczenia podróźne,  małych i średnich przedsiębiorstw, rolnye i wiele innych. Informacje można znaleść pod numerem telefonu, pod te numery mogą dzwonić klienci poszukujący informacji. Numery to: 22 333 73 28. Infolinia jest włączona w dni robocze od Pon. do Pt w standardowych godzinach: 8.00 - 16.00, dodatkowo dyżury są rozszerzone o 2 godziny: 17.00 - 19.00. Otwarte i dostępne są również dodatkowe numery 22 333 73 26  oraz 22 333 73 27, są one przeznaczone w szczególności dla klientów otwaartych funduszy emerytalnych (OFE), jak i również dla klientow którzy korzystają z IKE (Indywidualne konta emerytalne) jak i dla osób które posiadają PPE (Pracownicze Programy Emerytalne). Te dodatkowe numery infolinii otwarte są w następujących godzinach 10:00-16:00 w dni pracujące od pon. do pt.

Dodatkowym kanalem komunikacji jest droga elektroniczna. Zapytania skierowane do rzecznika d/s  ubezpieczonych można kierować w formie mailowej na adres biuro@rzu.gov.pl. Ten kanał komunikacji jest skierowany do osob które potrzeują interpretacji prawa i jest głównie przeznaczony do takich zapytań, które mają wątpliwości interpretace w stosunku do  stosowania przepisow prawa ubezpieczeniowego i zabezpieczenia emerytalnego. Takie pytania według ustawy powinny zostać rozpatrzone są w przciągu 15 dni roboczych.

Jak kierować skargi i wnioski do rzecznika?

Zdarzają się sytuacje gdy potrzebujemy interwencji ze strony rzecznika i potrzebujemy złożyć zaskarżenie decyzji podmiotu bezpieczeniowego. W takim momencie, aby rzecznik podjął dzaiłania w konkretnej podmiotowej sprawie należy złożyć wniosek ze skargą. Takie wnioski muszą zostać wysłane w postaci listu poleconego na adres rzecznika. Na jeden z poniższych adresów


Aleksandra Wiktorow
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

Możemy również wysłać pismo na adres

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa


Jako alternatywę można wniosek przesłać drogą mailową. Do tego jednak potrzebujemy podpisu elektronicznego potwierdzającego nasza tożsamość.

 

Jako przykłady kiedy możemy składać zaskrażenia i wnioski o interwencje do rzecznika należą między innymi poddanie wątpliwości wysokości kwoty odszkodowania jaką przyznało nam towarzystwo ubezpieczeniowe. Drugim bardo popularnym przykładem kiedy wsparcie ze strony rzecznika może być potrzebne to zakwestonionowanie świadczenia lub zglosznenie nieprawidłowego i/lub nieterminowe przelewania składek  od pracodawcy do OFE.

Rzecznik Ubezpieczonych współpracuje z instytucją sądu polubownego, jego celem jest mediacja i rozstrzyganie sporów pomiędzy stronami konfliktów takimi jak: Towarzystwa ubezpieczeniowe, kliencji,  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.


Skomentuj, zadaj pytanie:
Komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.

W tym artykule: rzecznik ubezpieczonych, prawo ubezpieczeniowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, OFE, UFG, prawo.