Nowela ustawy o działalności ubezpieczeniowej podpisana przez Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda dnia 28 grudnia 2017 roku, podpisał ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw.

Nowela ustawy przygotowana przez Ministerstwo Finansów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przystosowuje prawo polskie do obowiązujących przepisów Unii Europejskiej. Nowelizacja odpowiada na wydaną opinię przez Komisji Europejskiej z 17 maja 2017 r., która wskazuje na braki w implementacji rozporządzenia w polskim porządku prawnym poszczególnych przepisów dyrektyw Wypłacalność II i Omnibus II. Przepisy, które zostały zawarte w projekcie specyfikują i uszczegółowiają wykonywanie aktywności przez wewnętrzne towarzystwa ubezpieczeniowe oraz reasekuracyjne, podpisywania przez lokalne towarzystwa ubezpieczeniowe umów dotyczących koasekuracji dużych ryzyk, zlokalizowanych na terenie innych państw Unii Europejskiej, jak i również podpisywania przez zewnętrzne ZU umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych w Polsce.

Dodatkowo nowelizcja dotyka tematyki i daje możliwość wydawania przez KNF zakazu lub ograniczenia swobodnego zarządzania aktywami zlokalizowanymi na terytorium Polski przez zagraniczny towarzystwa ubezpieczeniowe lub zagraniczny towarzystwa reasekuracji zlokalizowanego w jakimś państwie członkowskim UE, wykonującym działalność w Polsce przez oddział lub na zasadzie swobody świadczenia usług. 

Podpisana ustawa wdraża również zmianę w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawie o obligacjach polegające m.in. na definicji minimalnej wartości nominalnej obligacji podporządkowanej na poziomie 400 tys. zł (czterysta tysięcy) w przypadku jej emisji (m.in. przez banki krajowe, SKOKI lub towarzystwa ubezpieczeniowe).


Skomentuj, zadaj pytanie:
Komentarze 1
    • 14 stycznia 2018

    Bardzo rzeczowy artykuł - warto być na bieżąco

W tym artykule: KNF, Ustawa, Unia Europejska, Prawo.