Kobrokerka

Kobrokerka to podzlecenie innym podmiotom czynności brokerskich wymagających specjalistycznej wiedzy. W kontekście ubzpieczeń pojazdów mowa tutaj o pośrednictwie ubezpieczeniowym agentów ubezpieczeniowych.

Kobrokerka często pojawia się w ubezpieczeniach samochodów, gdzie znam lub mam klienta, a dany agent jest w stanie to zlecenie możesz wykonać, czyli sfinalizować ubezpieczenie. W obecnym obowiązującym prawie nie ma ograniczeń do stosowania kobrokerki. Jedyna rzeczą, o której należy pamiętać przy kobrokerce to odpowiednie umocowanie w umowie na stosowanie takich praktyk. Tego typu zapisy najlepiej ulokować w odpowiedniej umowie brokerskiej.

Art. 25 ustawy o pośrednictwie w ubezpieczeniach mówi bowiem:

"Broker ubezpieczeniowy może zlecić wykonywanie czynności, o których mowa w art. 4 pkt 2, wymagających specjalistycznej wiedzy innym podmiotom, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów."

Art. 4 punkt 2 dotyczy czynności typowo brokerskich i właśnie kobrokerskich i cytuję:

"Pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje:

2) czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej, zwane dalej "czynnościami brokerskimi", polegające na: zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia również w sprawach o odszkodowanie (działalność brokerska)."

Ustawodawca powyżej podkreślił, że podzlecanie czynności brokerskich powinno wiedzy branżowej dotyczącej ubezpieczeń, zawierania ubezpieczenia, konstruowania umowy z firmą ubezpieczeniową, co stanowi wiedzę tzw. specjalistyczną . Należy przy tym pamiętać, że za wyjątkiem OWCA czynności brokerskie wymagają profesjonalnej wiedzy: egzaminy, zezwolenia, certyfikaty, wykup polisy OC dla agenta ubezpieczeniowego.


Skomentuj, zadaj pytanie:
Komentarze 1
    • 15 stycznia 2018

    Kobrokerka jako pośrednictwo jest dobre, pod warunkiem, że masz klientów na to. Ja z kobrokerki sobie dorabiam, bo nie jestem agentem, a ubezpieczenia to nie moja branża. Żyje z poleceń klientów do Kobrokerki, za co agenci ubezpieczeniowi się ze mną dzielą.

W tym artykule: kobroker, pośrednictwo w ubezpieczeniach, kobrokerka, pośrednik ubezpieczeniowy, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ko-brokerka.