W jaki sposób czytać OWU?

OWU oznacza również jako Ogólnych Warunków Ubezpieczenia bywa trudne z uwagi na prawniczy język i może stwarzać problem wielu klientom towarzystw ubezpieczeniowych. Kilka lub kilkanaście stron zapisanych trudnym do zrozumienia, drobnym druczkiem bardzo często zniechęca większość ludzi po kilku akapitach. Bardzo rzadko jednak ludzie sobie zdają sprawę, że to właśnie od tych nudnych i trudnych do zrozumienia zapisów OWU zależy, czy otrzymamy odszkodowanie, gdy dojdzie do likwidacji szkody. W poniższym artykule znajdą Państwo informacje na co trzeba zwrócić uwagę czytając dokument z zapisanymi warunkami OWU.

Przed zakupem ubezpieczenia należy przemyśleć i zdefiniować co dokładnie potrzebujemy, jaki rozdzaj ubezpieczenia. Dopiero w kolejnym kroku sprawdzamy, czy produkt który wybraliśmy zgodza się z naszymi oczekiwaniami. Właśnie dlatego należy uważnie czytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas studiowania OWU? Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych punktów

  • Najistotniejszym punktem umowy jest zdefiniowany przedmiot i zakres ubezpieczenia – ten punkt definiuje to co ubezpieczamy i czy rzeczywiście wybrany przez nas produkt spełnia wszystkie postawione przez nas warunki,
  • Istotną kwestią są również ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń – te punkty wskazują nam w jakich przypadkach firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania i jakie warunki muszą być spełnione aby wypłata nastąpiła,
  • Kolejnym ważnym punktem wartym zwrócenia uwagi są warianty ochrony ubezpieczeniowej – określone jest tutaj to co Firma ubezpieczeniowa gwarantuje nam w podstawowej wersji ubezpieczenia, a co jest dodatkowo płatne - tzn wiąże się z wyższą składką. Warto Pamiętać, aby określić sobie i upewnić się, że to, za co musimy dopłacić jest Nam rzeczywiście potrzebne.
  •  
  • Nie można również zapomnieć o sposobie zawierania, zakresie, czasie trwania umowy ubezpieczenia i warunkach ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń - na ten punkt powino się zwrócić uwagę, na jaki okres zawierana jest umowa ubezpieczenia, od kiedy TU ponosi odpowiedzialność (czy dopiero po zapłaceniu składki, czy wcześniej), czy zakład respektuje możliwość odstąpienia przez Nas od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, czy podano przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez Nas (albo zakład ubezpieczeń), odstąpienia od umowy albo inny tryb jej rozwiązania.
  • Bardzo ważnym paragrafem z punktu widzenia klienta jest sposób wypłaty świadczeń – W OWU powinno być jasno stwierdzone i powinniśmy wiedzieć, na jakiej podstawie Towarzystwo wypłaca odszkodowania, oraz jakie jako klienem mamy obowiązki gdy dochodzi do  powstania szkody.
  • Ostatnim na liście ale nie najmniej ważnym: składka ubezpieczeniowa, suma ubezpieczenia, rodzaje świadczeń – ten punkt jasno powinien stwierdzać co jaki czas zobowiązujemy opłacać składkę, jakie są konsekwencje nieopłacenia składki w terminie, itp.

Powyższe punkty tylko w skrócie przedstawiają elementy na które należy zwaracać swoją uwagę podpisując umowę ubezpieczeniową. Oczywiącie w zależności od rodzaju ubezpieczenia komplikacja umów może być różna. Warto Pamiętać aby być świadomym dokumentów i ich znaczenia zanim złożymy swój podpis pod nim. 


Skomentuj, zadaj pytanie:
Komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.

W tym artykule: Ogólne warunki ubezpieczenia, aspekty prawne, jak czytać OWU, OWU.